TRANSLATE |

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ CÔNG VĂN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC
Mục tiêu cơ bản của các dự án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước” trong các giai đoạn 2001-2005 là tạo được một hệ thống thông tin thống nhất phục vụ điều hành và quản nhà nước tại các UBND tỉnh, thành phố cũng như ở các bộ, ngành. Một trong các phân hệ thông tin quan trọng là Phân hệ Điều hành tác nghiệp. Bài toán quản công văn giấy tờ, theo dõi luồng công việc là một trong các bài toán quan trọng thuộc phân hệ này.

Man hinh Quan ly CV-HSCV

Phần mềm quản lý công văn đi đến được xây dựng trên công nghệ phát triển ứng dụng Web hay còn gọi là mô hình công nghệ 3 lớp. Mô hình 3 lớp được triển khai trên hạ tầng mạng có kiến trúc phổ biến (dial-up, LAN, WAN, Internet) tùy thuộc vào khả năng cung cấp tài chính, vì vậy nó đơn giản và không đòi hỏi người dùng phải biết nhiều về công nghệ thông tin.

Mô hình ứng dụng như sau:

CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.  Cập nhật công văn đến  

Nhập thông tin về nơi xử lý công văn, người xử lý công văn, thông tin ngày giao xử lý, ngày cần phải hoàn thành. 
3.  Công văn chờ xử lý

Tự động hiện toàn bộ công văn đến đang chờ xử lý được phân công cho người hoặc bộ phận của người đang sử dụng chương trình.
Cho phép nhập thông tin xử lý công văn hoặc chuyển tiếp bộ phận hay cá nhân khác để tiếp tục xử lý.
4.  Công văn đến đã xử lý

Hiện toàn bộ công văn đến đã được người đang sử dụng chương trình xử lý và cho phép xem lại để tham khảo hoặc sửa chữa nội dung đã xử lý.
5.  Lưu trữ hồ sơ công văn đến trên máy tính

Cho phép lưu trữ nội dung trên máy tính các tài liệu liên quan đến công văn đến. Mỗi một hồ sơ lưu trữ tương tương với một công văn đến. Nội dung của một hồ sơ lưu trữ được tổ chức như là một cây thư mục có nhiều dòng, trong đó mỗi một dòng được lưu lại nội dung của một đoạn film, một bức ảnh, một tệp văn bản hoặc bất cứ một tệp dữ liệu nào,... Người dùng có thể xem lại một đoạn film, xem lại lại một bức ảnh, nghe lại âm thanh, hoặc soạn thảo lại nội dung đã lưu trữ từ chương trình nếu trên máy tính có các ứng dụng đi kèm gắn với loại dữ liệu đã lưu trữ. 
6.  Cập nhật công văn đi

Nhập thông tin về công văn đi như số công văn, trích yếu, nơi gửi, ..., ngoài ra còn cho phép nhập số công văn yêu cầu trả lời để liên kết với công văn đến có yêu cầu trả lời hoặc nhập vụ việc để phục vụ công tác thống kê tham khảo khi cần liên kết các công văn theo từng vụ việc.
Cho phép nhập thông tin về nơi lưu công văn đến gồm các thông tin: Nơi lưu, lần thay đổi, người giữ văn bản, ngày nhận văn bản, là văn bản gốc / không, mã buồng lưu, mã tủ hồ sơ, mã ngăn hồ sơ, mã cặp hồ sơ.
Cho phép tạo một lưu trữ hồ sơ mới liên kết với công văn, cho phép truy nhập hồ sơ lưu trữ trên máy. 
7.  Lưu trữ văn bản nguồn công văn đi

Cho phép lưu trữ nội dung trên máy tính các tệp nguồn liên quan đến công văn đi. Mỗi một hồ sơ lưu trữ tương tương với một công văn đi. Nội dung của một hồ sơ lưu trữ được tổ chức như là một cây thư mục có nhiều dòng, trong đó mỗi một dòng được lưu lại nội dung của một tệp văn bản. Người dùng có thể xem lại hoặc soạn thảo lại nội dung đã lưu trữ từ chương trình. 
8.  Tìm kiếm toàn văn công văn đi

Đối với các công văn đi được soạn thảo bằng công cụ Microsoft Word chương trình cho phép tìm kiếm toàn văn trên nội dung văn bản. Có chức năng hỗ trợ lọc số liệu trước khi tìm kiếm. Sau khi tìm thấy có thể xem lại nội dung hoặc soạn thảo nếu cần. 
9.  Soạn thảo công văn đi theo mẫu

Cung cấp các mẫu công văn đã được soạn thảo và định dạng sẵn để giúp soạn thảo công văn đi nhanh hơn. 
10.  Cập nhật văn bản nội bộ

Nhập thông tin về văn bản nội bộ và cho phép chọn bộ phận hoặc người muốn gửi đến, ngoài ra cũng cho phép liên kết với vụ việc.
Cho phép tạo một lưu trữ hồ sơ mới liên kết với công văn, cho phép truy nhập hồ sơ lưu trữ trên máy. 
11.  Văn bản nội bộ chờ xử lý

Tự động hiện toàn bộ văn bản nội bộ đang chờ xử lý được phân công cho người hoặc bộ phận của người đang sử dụng chương trình.
Cho phép nhập thông tin xử lý văn bản hoặc chuyển tiếp bộ phận hay cá nhân khác để tiếp tục xử lý. 
12.  Văn bản nội bộ đã xử lý

Hiện toàn bộ văn nội bộ đã được người đang sử dụng chương trình xử lý và cho phép xem lại để tham khảo hoặc sửa chữa nội dung đã xử lý. 
13.  Trao đổi thảo luận

Cho phép tạo vấn đề cần thảo luận hoặc tham gia trả lời vấn đề đã đưa ra trên mạng máy tính. 
14. Lập lịch công tác

Cho phép các thành viên lập lịch công tác cũng như lịch nhắc việc của mình, việc này giúp cho người lãnh đạo xem và phân công công việc hợp lý cho các nhân viên của mình.

Nhập thông tin về công văn đến như số công văn, trích yếu, nơi gửi, ..., ngoài ra còn cho phép nhập số công văn yêu cầu hồi báo để liên kết với công văn đi có yêu cầu hồi báo hoặc nhập vụ việc để phục vụ công tác thống kê tham khảo khi cần liên kết các công văn theo từng vụ việc.
Cho phép nhập thông tin phân công xử lý công văn đến các bộ phận.
Cho phép nhập thông tin về nơi lưu công văn đến gồm các thông tin: Nơi lưu, lần thay đổi, người giữ văn bản, ngày nhận văn bản, là văn bản gốc / không, mã buồng lưu, mã tủ hồ sơ, mã ngăn hồ sơ, mã cặp hồ sơ.
Cho phép tạo một lưu trữ hồ sơ mới liên kết với công văn, cho phép truy nhập hồ sơ lưu trữ trên máy.

 Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây :
qlcvhscv_setup.pdf
qlcvhscv_screenshots.pdf
tailieu_huongdansudungqlcv.pdf

Bạn có thể vào đây để xem chương trình demo: http://www.technoaid.org.vn:8080/
Tên đăng nhập: lananh           |    Mật khẩu: lananh2006
Comment (FB), please in:
FlaX

.

Bản quyền © Công ty cổ phần Minh Việt - 2000-2006

Trung tâm Công nghệ thông tin (InteCom)

Địa chỉ: 177 Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

VPGD: Địa chỉ: Số 24, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84 4) 9721550 / Fax: (84 4) 8211089

Điện thoại: (844) 35641864  Fax: (844) 35641865

E-mail: automation@minhviet.com.vn; kinhdoanh@minhviet.com.vn